Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a sportfashion.hu webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Az ASZF időbeli hatálya

Webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat bármikor, részben vagy egészében módosítsa. Az ASZF módosítások a közzétételtől lépnek hatályba.

Az ASZF területi hatálya

Az üzemeltető által működtetett webáruház szolgáltatás az internet használatának sajátosságai miatt belföldről és külföldről egyaránt elérhető, az üzemeltető kijelenti, hogy jelen webáruház szolgáltatás keretében az Európai Unió tagállamainak közigazgatási területére címzett megrendeléseket teljesít.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  LERNA LTD ( 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom – továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Szolgáltató adatai

Vállalkozás neve: LERNA LTD.

Közösségi adószám: GB257 6584 61

Székhely cím : 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom

Levelezési cím: 22 Star Lane, Orpington, BR5 3LJ, United Kingdom

Ügyfélszolgálat és ügyintézés helyszíne: lásd levelezési cím

Telefonszám: +44-7746158592 vagy +36-703130413

Ügyfélszolgálat elérhető: munkanapokon 8:00-16:00 óra közöt

Bank neve: HSBC Bank( United Kingdom)

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): GB30HBUK4035308167530

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: ZA216578 

E- mail cím: info@sportfashion.hu

Honlap elérhetősége: www. sportfashion.hu

2. A szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www. sportfashion.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.

2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus, telefonon, e-mailben, postai úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben érvényesen és sikeresen rendel, amellyel magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF- ben foglaltakat.

2.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a rendelt termék megvásárlásával jön létre, és a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található 5.4. pont 8. alpontjában foglaltak szerint válik érvényessé. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható a Weboldalon keresztül a " Kapcsolat " menüben ( Katt ide ! ), vagy elektronikus levélben, amelyet a Szolgáltató által közzétett e-mail címre kérjük megküldeni. 

2.5. A vásárlás lebonyolítása során a Szolgáltató egyéb, az Ügyfél fogyasztói szokásaira irányuló, illetve marketingkérdéseket is feltesz. Ezen kérdések megválaszolása nem kötelező, a vásárlásnak nem feltétele. Azonban a kérdések megválaszolásával az Ügyfél egyértelműen hozzájárul ezen adatainak piackutatási, üzletszerzési célra történő felhasználásához. Ezen hozzájárulását az Ügyfél bármikor visszavonhatja a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben vagy postai úton.

2.6. A vásárlás lebonyolítása során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/ vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a regisztráció során megadott azonosító adatait elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók az „Profil” menüpont alatt. Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg az 5.4.pont „ Rendelés menete „ bekezdés 8. alpontjában foglaltak szerint Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.

3. Adatvédelem

3.1. A Webáruházból való vásárlással az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A megadott adatok kezelése során a Szolgáltató az Adatvédelmi Törvény rendelkezései ( Data Protection Act), valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el.

3.2. A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán, számlázáson, illetve a 2.6. pont szerinti piackutatáson, üzletszerzésen kívül más célra nem használja fel. Előbbiek alól kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám) átadása, az Ügyfél vásárlással ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek kiszolgáláshoz igénybevett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is biztosítják az adatok védelmét. Az Ügyfél a vásárlással ehhez kifejezetten hozzájárul.

3.3. Adatkezelési információk, visszaélések

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie- ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a webáruház megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@sportfashion.hu email címen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a sportfashion.hu webáruházban megjelenített képek és termékleírások másolása vagy felhasználása a Tulajdonos engedélye és hozzájárulása nélkül szigorúan TILOS !

Továbbá bármilyen csalás vagy visszaélés gyanúja esetén a sportfashion.hu webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne szolgálja ki azokat a Vásárlókat, akik anyagi kárt okoztak, illetve nem tartják be az ÁSZF- ben foglaltakat!

4. A szerződés tárgya - Megvásárolható termékek köre

4.1. A megvásárolható termékek köre:

Webáruházunk kínálatában márkás sport – és divatruházat, kiegészítők, tartozékok, lábbelik, játékok, ajándéktárgyak, sportfelszerelési termékek is megtalálhatóak. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A kiszállítás házhoz szállítással történik.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
- férfi ruházat

- női ruházat

- gyermek ruházat

- kiegészítők és tartozékok ( övek, sapkák, esernyők, táskák, stb.)

- sportszerek , felszerelések

- játékok, ajándéktárgyak

- lakástextíliák

A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben, telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.

4.2. A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín,méret, stb. ) eltérhetnek.

4.3. Az adott termék bruttó vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

4.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól. Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

5. Vásárlás menete - Megrendelés

5.1 A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Ön megrendelést adott le webáruházunkban ” , illetve telefonos megrendelés esetén Szolgáltató általi visszahívással válik érvényessé. Amennyiben az automatikus visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. Szolgáltató minden esetben e-mailt küld „Rendelés státusza” tárggyal a rendelésről - telefonos megrendelés esetén Szolgáltató visszahívja az Ügyfelet -, amely tartalmazza a fizetendő bruttó összeget , a szállítási költséget, az esetleges kedvezmények figyelembevételével, valamint tájékoztatást ad a várható szállítás napjáról. Szolgáltató „Rendelés státusza” e-mailt a várható teljesítés időpontjának figyelembevételével legkésőbb a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül köteles megtenni. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/ vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel

5.2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Vásárlási – Szerződési feltételek menü / Vásárlási Tudnivalók” almenüpont alatt található , továbbá az 5.4. pont „A rendelés menete” bekezdésben olvasható. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8:00 -15:00 óra között azzal, hogy ezen kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban az a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben - telefonos megrendelés esetén telefonon - visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Az áru kiszállítási határideje 30 nap. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése eseten a vételár visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére .A webáruházban történő vásárlásra / rendelés leadásra  regisztrációt követően van lehetőség.

 

Regisztráció menete


A regisztráció során meg kell adni az alábbi adatokat:

Vásárló neve

Vásárló telefonszáma

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó telefonszáma

Vásárló számlázási címe

Vásárló szállítási címe

Fizetés módja

Szállítás módja

Elektronikus levelezési cím

Belépéshez szükséges jelszó

Tájékoztatjuk, hogy korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében a Vásárlók szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatai tekintetében korlátozott Vásárlók esetén a törvényes képviselőjének adatait kell megadni a regisztráció során. A regisztráció során van lehetőség arra is, hogy a Vásárló Hírlevelet igényeljen. Ezen igényét a későbbiek során bármikor módosíthatja. A regisztrációt követően a Vásárló megadott adatait belépést követően saját fiókjában bármikor módosíthatja. Kivételt képez ez alól a regisztráció során megadott e-mail cím, amely a regisztrációt követően a Vásárlói fiókból már nem módosítható.


5.4. Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát, színét és méretét. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

2. Ha rendelkezik promóciós vagy kuponkóddal azt a kosár alatt található „ KUPONKÓD „ mezőben kérjük megadni.

3. Megrendelés gombra kattintva elküldheti rendelését.

4. Amennyiben Ön már regisztrált Vásárló , akkor a belépési adatainak megadását követően be tud lépni saját fiókjába / Ha még nem regisztrált webáruházunkban, akkor vásárlás előtt tudja regisztrálni adatait – lásd regisztráció menete pont alatt- Kérjük, hogy törekedjen a pontos kapcsolat felvételi adatok megadására ( pl: e-mail cim, telefonszám), mert azok hiányában a kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

5. Az adatok megadását követően a " Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. TÁJÉKOZTATJUK, HOGY A RENDELÉS LEADÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG ÖNNEK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE KELETKEZIK !

6. E-mail- ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés részleteit, ÁSZF +Elállási Nyilatkozatmintát + Elállási Tájékoztatót + Adatkezelési Tájékoztatót A visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja esetlegesen az Ön postafiókjának tárhely telítettsége, vagy hibásan megadott e-mail cím.

7. A beérkezett megrendelések Szolgáltató általi teljesíthetőségét e-mailben – telefonon történő megrendelés esetén telefonon - minden esetben visszaigazoljuk, ezzel létrehozva a szerződéses jogviszonyt, illetve egyeztetjük az adatokat.

8. Készlethiány esetén szerződés nem jön létre Szolgáltató és Ügyfél között, amelyről szintén e-mailben – telefonon történő megrendelés esetén telefonon - minden esetben tájékoztatást adunk.


5.5. Megrendelés módosítása, törlése, lásd 2.4. és 2.6. pontokban leírtak.

A megrendelés jóváhagyása (elküldése) után annak tételei már nem módosíthatóak. Törlési, módosítási szándékát kérjük a "Kapcsolat" menüpontban megadott elektronikus levelezési címen, vagy az info@sportfashion.hu e- mail címen jelezze.

6. Fizetési módok

6.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek azzal, hogy a fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.

Utánvétel :

A megrendelt termék ellenértékét a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni . A kifizetés készpénzben és bankkártyával is történhet a futárnál lévő mobil bankkártya terminálon keresztül.

Az utánvét ( pénzkezelés) díja: 250 Ft.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatót + elállási nyilatkozat mintát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Lehetőséget biztosítunk a csomag értékének előre és elektronikus úton történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb lehet.

Előre utalás:

A megrendelt termékekről Szolgáltató díjbekérőt/ proforma számlát állít ki, amelyet PDF formátumban az Ügyfél e-mail címére továbbít. A díjbekérő tartalmazza az utaláshoz szükséges bankszámla számot, a fizetendő összeget, a fizetési határidőt. Az utalás teljesülése – bankszámlánkon történő jóváírás- után a megrendelt termek az Ügyfél szállítási címére kipostázásra kerül.

Bankkártyás kiegyenlítés esetén:

A megrendelt termékek érteke és az esetleges szállítási költség elektronikus úton bankkártyával kiegyenlítésre kerül. A kiegyenlítés után Szolgáltató a rendelés alapján elkészíti a számlát, amelyet a termékekkel együtt megküld az Ügyfél részére.

6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

7. Szállítási feltételek

7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számít.

7.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van- e még lehetőség a rendelések összevonására.

7.3. A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a Szolgáltató külön jelzi.

7.4. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.

7.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.

7.6. A megrendelt termékek házhoz szállítását a DPD Hungária Kft  végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban. Amennyiben ezen időszakban általában nem tartózkodik otthon, dolgozik, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat 3  alkalommal kísérli meg a csomagot kézbesíteni, az át nem vett csomagok ezt követően visszaszállításra kerölnek vállalkozásunkhoz.

Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálattal felvenni a kapcsolatot a szállítási időpont pontosítása, vagy módosítása végett.

A DPD Hungária Kft ügyfélszolgálata elérhető a +36-1-501-6200 telefonszámon, vagy a dpd@dpd.hu e-mail címen. A csomagok nyomonkövetésére az alábbi honlapon van lehetőség:  https://dpd.com/hu

A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.


Házhoz szállítás díjszabása

A házhoz szállítás díja fizetési módonként eltérő lehet, a konkrét szállítási díjak a webáruház " Információk" menüjében is mindenkor elérhetőek .

 

Utánvéttel történő kiszállítás esetén:

A szállítási költség : 1.440 Ft  ( amely a szállítási alapdíj 1.190 ft és a pénzkezelés díjának +250 Ft összege)

 

Bankszámlára utalás esetén:

Az alap szállítási költség: 1.190 Ft

 

Bankkártyás fizetés esetén:

Az alap szállítási költség: 1.190 Ft

8. Elállás a vásárlástól

Elállás joga, következményei

Az Európai Unióban a Fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten vagy telefonon megrendelt árut, tehát a nem üzletben vásárolt termék(ek) megvételétől elálljanak.  A vásárolt áruk esetében erre 14 nap áll rendelkezésre.

Fogyasztó azon természetes személy, aki szakmai és üzleti tevékenységi körén kivül jár el és árut vesz, rendel, használ.

8.1. A Fogyasztói Szerződések Rendelkezései ( Consumer Contracts Regulations) értelmében a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát a rendelt termék(ek) kézhezvételének napjától számított tizennégy nap ( 14)  elteltéig gyakorolhatja. Elállási jogát a Fogyasztó a Szolgáltatónak ( postai úton, e-mailben) küldött nyilatkozattal és azzal egyidejűleg - de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül - a rendelt termék(ek) 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő visszaküldésével/ visszaadásával gyakorolhatja.

8.2. Amennyiben a Fogyasztó gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó elállásáról történő tudomásszerzéstől, illetve – amennyiben ezzel egyidejűleg a rendelt termék visszaszolgáltatása nem történik meg, úgy - a rendelt termék 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő kézhezvételét követő 14 napon belül a rendelt termékért kifizetett összeget és  szállítási költség alapdíját visszatéríteni. Ha a Fogyasztó feláras szállítási szolgáltatást vesz igénybe ( utánvét kezelés, 1 munkanapos kézbesítés, szombati kiszállítás ) a rendelés kiszállításához, a feláras szolgáltatások díjai nem kerülnek visszatérítésre. A szállítási alapdij a megrendelésben visszaigazolt és Fogyasztó által átvett  összes termék visszaküldésével kerül visszatérítésre Szolgáltató részéről. Az összeg visszatérítése az eredetileg a rendelésben megjelölt fizetési módon, vagy a Fogyasztó hozzájárulásával Fogyasztó által megadott bankszámlára történő utalással. A Fogyasztó által hibásan és/ vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó a rendelt terméket futárszolgálattal, postai úton vagy személyesen juttathatja vissza . Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelt termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ( fuvar-, postaköltség, stb. ), ezen költségeket a Szolgáltató nem vállalja át. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltató nem veszi át, annak díját semmilyen formában át nem vállalja!

 

Magyarországi csomagvisszaküldési címünk: Lusz Gábor 7632 Pécs Csorba Győző utca 2.

 

Kérjük ügyeljen a pontos név és címadatok megadására, mert hiányos vagy téves címzés esetben a csomag nem érkezik vissza webáruházunkhoz és nem tudjuk a vételárat visszatériteni.

 

Ha a megvételt követően Fogyasztó használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is mód van.

A Szolgáltató követelheti a termék tulajdonságainak vagy működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésének, kárának megtérítését. Szolgáltató kifejezetten felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; ( ilyenek pl: csomagolt alsónemű, fürdőruha, pizsama, gyorsan romlandó termékek, fülbevalók stb.)

8.4. Az elállási jog gyakorlása estén a Fogyasztónak a rendelt terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatni a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat, a fentiekben foglalt szerint megtéríteni.

9. Hibás termék - Szavatosság

Az Európai Unióban a Fogyasztót 2 év szavatossági idő illeti meg a megvásárolt termékek után. A szavatossági idő 2 részre tagolódik: 6 hónap ( fél év) + 18 hónap ( 1,5 év) időszakokra.

Az első 6 hónapban történő hiba esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az eladott termék nem volt hibás. A 6 hónap letelte után  a bizonyítási teher megfordul, tehát a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék a vásárlás időpontjában hibás volt. Ezt oly módon tudja megtenni, hogy a terméket minőségellenőrzést végző szakműhelybe viszi, ahol a szakértői tevékenység keretein belül meg tudják állapítani a hiba jellegét és okát.

A termék eladója a termék hibájáért szavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is. Esetleg ekkor még nem lehet felismerni ( rejtett vagy gyártási hiba.)

Szavatossági jogok: - a hiba kijavítása - a termék cseréje - a vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti - a vásárló a szerződéstől elállhat .

 

9.1. A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelősség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

9.2. Amennyiben a termék(ek) átvételét követően derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minőségű, vagy nem felel meg a vásárláskor  leírtaknak, úgy a Consumer Rights Act törvény értelmében az Ügyfél belátható időn belül , - de maximum a vásárlástól számított 30 napon belül - kérheti a termék teljes vételárának visszatérítését, melynek feltétele a termék Szolgáltató részére történő visszaszolgáltatása. A vételár visszatérítéshez minden esetben kérjük a hibás termék visszaküldési címünkre történő  visszapostázását.

- Amennyiben a vásárlástól számított 30 napos határidő letelik, az Ügyfél hibás termék kijavítását, illetve kicserélését kérheti.

- Amennyiben a javítás vagy csere nem megoldható, a Vásárló megtarthatja a terméket és kérheti a vételár csökkentését, vagy visszaküldheti a hibás terméket és a Szolgáltató visszatéríti a termék(ek) teljes vagy részleges vételárát.

- Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában a Szolgáltató figyelmeztet az értékcsökkenés vagy hiba jellegére. A vételár visszatérítés vagy csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. A hibás termék cseréje az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár.

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet ( Szolgáltatót) terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

9.4. A szavatossági jogok a megvásárolt termék(ek) nem rendeltetés szerű használata során keletkező meghibásodására, vagy a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra, elhasználódásra nem vonatkoznak.

 

Amnnyiben hibás terméket kapott, kérjük haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben , és az alábbi információkat küldje meg részünkre, hogy megkezdhessük az ügyintézést:

 - megrendelés száma

 - termék megnevezése

 - hiba jellege, leírása

 - választott szavatossági jog ( kijavítás, csere, vételár visszatérítés)

10. Panaszkezelés

Jogorvoslati lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait

- személyesen az 1. fejezet Székhely és levelezési cím alatt, nyitvatartási időben (munkanapokon 8:00-16:00 óráig ),

- vagy írásban az előbbi levelezési címen,

- illetve elektronikus úton az info@sportfashion.hu e-mail címen terjesztheti elő.

A panaszokat a Szolgáltató azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek átadja vagy megküldi e-mailben.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

- Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye szerint illetékes hatósághoz.

- Panaszát bejelentheti az Európai Fogyasztó Központ (EFK) online panaszbejelentő nyomtatványán is,  amelyet az alábbi linken érhet el:

http://magyarefk.hu/hu/elerhetosegek.html

- Ügyfélnek lehetősége van ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORMON keresztül eljárni panaszának kivizsgálásában. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vásárlók regisztrálhatnak és ezzel lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárlásukra vonatkozó jogvitáikat vagy panaszukat egy online kitöltött kérelmen keresztül rendezzék, elkerülve ezzel a bírósági eljárást.

Ha Ön panaszt kíván tenni az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem szeretne bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Az Általános Szerződési Feltételek - ben foglaltak, továbbá a Webáruházban forgalmazott termékek megfelelnek az angol törvényi előírásoknak.

11. Felelősség kizárása

A webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget semmilyen formában az alább felsorolt esetekben, amelyek a kötelezettség teljesítéssel kapcsolatosan akadályoztathatják:

- bármilyen működési hiba az internet hálózatban, ami megakadályozza a vásárlást

- bármilyen kommunikációs hiba a vételi eszközökben

- nem megfelelő szoftver működés

- beszállítói, szállítói sztrájk, munkabeszüntetés

- terror támadás, háborús előkészület vagy tevékenység

- tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés,  járvány vagy más természeti katasztrófa

- a vasút, a hajózás, a repülőgép, a gépjármű-közlekedés vagy a köz- vagy magáncélú közlekedés egyéb eszközei felhasználásának lehetetlensége

- az állami vagy magán távközlési hálózatok használatának lehetetlensége

- bármely kormány törvényei, rendeletei, jogszabályai vagy korlátozásai.

A webáruház üzemeltető ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy olyan megoldást találjon, amellyel kötelezettségei teljesíthetők.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Szolgáltató által működtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.

12.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.


77 High Street

Littlehampton

BN17 5AG

2017.06.27.

LERNA LTD.
sportfashion.hu webáruház

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató - Sportfashion webáruház

Általános jogi közlemény

Jelen Sportfashion webáruházat és annak kapcsolódó oldalait, aloldalait LERNA LTD. ( 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom, továbbiakban mint adatkezelő) üzemelteti. A jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) tartalmazza a sportfashion.hu webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.


Adatkezelési Tájékoztató


LERNA LTD. az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény ( DATA PROTECTION ACT) rendelkezései alapján kezeli, valamint arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

I. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

1. Az írásbeli szerződés megkötéséhez szükséges adatok: A Vásárlók neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve számlázási címe, kiszállítási címe, adószáma, valamint szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma; a Vásárlók értesítési címe, amennyiben az eltér állandó lakcímétől a Vásárlók számlázási címe, szükség esetén számlaszáma; korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében a Vásárlók szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatai tekintetében korlátozott Vásárlók esetén a törvényes képviselőjének adatai kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (így különösen telefonszám, e- mail cím)
A felsorolt adatok kezelésének célja: a termékek elérhetővé tétele, a Vásárlók azonosítása, a Vásárlókkal történő kapcsolattartás; vételár beszedése;

Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen formában nem gyűjt Vásárlókról érzékeny jellegű személyes adatokat ( pl: faji származás, vallás, szexuális beállítottság, stb.)


Adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési célra
LERNA LTD. a Vásárlók egyedi, Szerződésben megadott adatait a szerződésben tett hozzájáruló nyilatkozata szerint használja fel közvetlen üzletszerzési célra.
Az adatkezelés célja az ADATKEZELO ajánlatainak a címzettekhez történő eljuttatásával igényfelmérés, illetve az üzletkötés előmozdítása. ADATKEZELO erre a célra az adatokat a Vásárlók hozzájárulásának ideje alatt kezeli. Amennyiben Vásárló az általa adott hozzájárulást vissza kívánja vonni, azt írásban az általa küldött visszavonásra irányuló nyilatkozatával megteheti.


Vevői listák, Vevői névjegyzékek, címtárak
LERNA LTD. vásárlói listában tartja nyilván a Vásárlók azonosításához és az általuk igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges azon adatokat, amelyeknek adatkezelését a jogszabály lehetővé teszi. ADATKEZELO a Vásárlók által megadott adatokat elektronikus formában adatbázisokban tárolja. A Vásárlói adatbázisok vagy címtárak a Vásárlók önkéntes és egyértelmű hozzájárulása nélkül csak annyi adatot tartalmazhatnak, amennyi ADTAKEZELO Vásárlói listájában  a Vásárlók azonosításához és az általuk igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges, továbbá amelyek a vállalkozó általi adatkezelést jogszabályban lehetővé teszik. Az adatkezelés célja: a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.


ADATKEZELO az Ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetéseket NEM rögzíti.


II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA
LERNA LTD. az I./ 1. pontban meghatározott adatokat keletkezesük módjának megfelelően a következő módszerekkel tárolja: a) azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat, illetve írásbeli szerződés alapján kezel, az adatkezelés időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja; b) azokat az adatokat, amelyek nem írásban megtett nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkeztek, elektronikus formában tárolja.

 

A személyes adatok közzététele/ átadása az alábbi esetekben lehetséges:

a) azoknak, akik LERNA LTD. megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást végzik;

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére törvényileg jogosult szervek részére;

c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;

d) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére; e) a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak;

f) kérelemre az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat részére törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából.


Közzétéve: 27-06-2017, Littlehampton, Uk

A vásárlás feltételei, megrendelés menete

A sportfashion.hu webáruház felépítése kényelmes és áttekinthető tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, vételárát, egyéb választható tulajdonságait, stb. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el, ahol a részletesebb információkat talál az adott termékről.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb infomációt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

A megrendelés elküldése előtt Ön regisztrálhatja adatait, tehát a megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, továbbá a későbbi belépéshez szükséges jelszót kell megadnia.  A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. A regisztrálót az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet a rendszerben regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár, azonban nagy előnye, hogy következő vásárlása alkalmával már nem kell újra megadnia adatait.

Tájékoztatjuk, hogy korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében a Vásárlók szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatai tekintetében korlátozott Vásárlók esetén a törvényes képviselőjének adatait kell megadni a regisztráció során.


Ha Ön már regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

Belépést a "Vásárló Belépés" ablak segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat. Belépés után megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel és be van lépve, akkor eljut a "Fizetési, Szállítási és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. Ha elkészült nyomja meg a tovább gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Személyes oldalak" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelésének a számát és összegét, amit az adott áruházban elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait. Itt több lehetőség közül is választhat: kinyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

A szerződés tárgya és tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a Sportfashion webáruház részére. Megrendelése  akkor lép életbe, ha online megrendelését a feldolgozást követően e-mail-ben -telefonos rendelés esetén telefonon - visszaigazoljuk. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás csak a rendelés webáruházunkba történő beérkezés igazolja vissza a Vásárlóknak, az nem egyenértékű a feldolgozást követően kiküldött, a rendelés teljesíthetőségére vonatkozó visszaigazolással. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban Megrendelő felé jelezzük. Az "Információk" menüpontban megtalálja a Sportfashion áruház elérhetőségeit. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

Az elállás joga

Az Európai Unióban a Fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten vagy telefonon megrendelt árut, tehát a nem üzletben vásárolt termék(ek) megvételétől elálljanak.  A vásárolt áruk esetében erre 14 nap áll rendelkezésre.

Fogyasztó azon természetes személy, aki szakmai , üzleti tevékenységi körén kivül jár el és árut vesz, rendel !

A Fogyasztói Szerződések Rendelkezései ( Consumer Contracts Regulations) értelmében a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát a rendelt termék(ek) kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Elállási jogát a Fogyasztó a Szolgáltatónak ( e-mailben, postai úton) küldött nyilatkozattal és azzal egyidejűleg - de legkésőbb a közléstől számított 14 napon belül - a rendelt termék(ek) visszaküldésével/ visszaadásával gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó elállásáról történő tudomásszerzéstől, illetve – amennyiben ezzel egyidejűleg a rendelt termék visszaszolgáltatása nem történik meg, úgy - a rendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül a rendelt termékért kifizetett összeget és a szállítási költség alapdíját visszatéríteni. Az összeg visszatérítése a Fogyasztó által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. A Fogyasztó által hibásan és/ vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó a rendelt terméket futárszolgálattal , postai úton vagy személyesen juttathatja vissza . Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelt termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ( fuvar-, postaköltség, stb. ), ezen költségeket a Szolgáltató nem vállalja át. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltató nem veszi át, annak díját semmilyen formában át nem vállalja!

Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően Fogyasztó használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is mód van.

Használatba vett termék visszaküldése esetén a Szolgáltató követelheti a termékhasználatból eredő kárának megtérítését.  Szolgáltató kifejezetten felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; ( ilyenek pl: csomagolt alsónemű, fürdőruha, pizsama)

 

Az elállási jog gyakorlása estén a Fogyasztónak a rendelt terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatni a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat, a fentiekben foglalt szerint megtéríteni.

Hibás termék, szavatosság

Hibás termék, szavatosság

A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelősség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minőségű, vagy nem felel meg a vásárláskor  leírtaknak, úgy az Ügyfél belátható időn belül - de maximum a vásárlástól számított 30 napon belül -kérheti a termék teljes vételárának visszatérítését. Amennyiben a vásárlástól számított 30 napos határidő letelik, az Ügyfél hibás termék kijavítását, illetve kicserélését kérheti. Amennyiben a javítás vagy csere nem megoldható, a Szolgáltató visszatéríti a termék(ek) teljes vagy részleges vételárát. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában a Szolgáltató figyelmeztet az értékcsökkenés vagy hiba jellegére. A csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. Az ilyen jellegű csere az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár.

 

Szavatosság

Az Európai Unióban a Fogyasztót 2 év szavatossági idő illeti meg a megvásárolt termékek után. A szavatossági idő 2 részre tagolódik: 6 hónap ( fél év) + 18 hónap ( 1,5 év) időszakokra.

Az első 6 hónapban történő hiba esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az eladott termék nem volt hibás.

A termék eladója a termék hibájáért ( a vásárláskor a termékben már meglévő hiba- ok miatt bekövetkező hibáért) szavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is. Esetleg ekkor még nem lehet felismerni ( rejtett vagy gyártási hiba.)

Szavatossági jogok: - a hiba kijavítása - a termék cseréje - a vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti - a vásárló a szerződéstől elállhat .

Szavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a hiba kijavítása vagy a termék kicserélése nem lehetséges, Szolgáltató visszatéríti a termék vételárát. Jelentéktelen hiba miatt Fogyasztó nem jogosult vételár visszatérítésre.  A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.  
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet ( Szolgáltatót) terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

A szavatossági jogok a megvásárolt termék(ek) nem rendeltetés szerű használata során keletkező meghibásodására, vagy a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra, elhasználódásra nem vonatkoznak.

 

A 6 hónap letelte után  a bizonyítási teher megfordul, tehát a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék a vásárlás időpontjában hibás volt. Ezt oly módon tudja megtenni, hogy a terméket minőségellenőrzést végző szakműhelybe viszi, ahol a szakértői tevékenység keretein belül meg tudják állapítani a hiba jellegét és okát.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Sportfashion webáruházat és annak kapcsolódó oldalait, aloldalait LERNA LTD. ( 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom, továbbiakban mint adatkezelő) üzemelteti. A jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) tartalmazza a sportfashion.hu webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.


Adatkezelési Tájékoztató


LERNA LTD. az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény ( DATA PROTECTION ACT) rendelkezései alapján kezeli, valamint arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

I. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

 

1. Az írásbeli szerződés megkötéséhez szükséges adatok: A Vásárlók neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve számlázási címe, kiszállítási címe, adószáma, valamint szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma; a Vásárlók értesítési címe, amennyiben az eltér állandó lakcímétől a Vásárlók számlázási címe, szükség esetén számlaszáma; korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében a Vásárlók szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatai tekintetében korlátozott Vásárlók esetén a törvényes képviselőjének adatai kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (így különösen telefonszám, e- mail cím)
A felsorolt adatok kezelésének célja: a termékek elérhetővé tétele, a Vásárlók azonosítása, a Vásárlókkal történő kapcsolattartás; vételár beszedése;

Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen formában nem gyűjt Vásárlókról érzékeny jellegű személyes adatokat ( pl: faji származás, vallás, szexuális beállítottság, stb.)


Adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési célra
LERNA LTD. a Vásárlók egyedi, Szerződésben megadott adatait a szerződésben tett hozzájáruló nyilatkozata szerint használja fel közvetlen üzletszerzési célra.
Az adatkezelés célja az ADATKEZELO ajánlatainak a címzettekhez történő eljuttatásával igényfelmérés, illetve az üzletkötés előmozdítása. ADATKEZELO erre a célra az adatokat a Vásárlók hozzájárulásának ideje alatt kezeli. Amennyiben Vásárló az általa adott hozzájárulást vissza kívánja vonni, azt írásban az általa küldött visszavonásra irányuló nyilatkozatával megteheti.


Vevői listák, Vevői névjegyzékek, címtárak
LERNA LTD. vásárlói listában tartja nyilván a Vásárlók azonosításához és az általuk igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges azon adatokat, amelyeknek adatkezelését a jogszabály lehetővé teszi. ADATKEZELO a Vásárlók által megadott adatokat elektronikus formában adatbázisokban tárolja. A Vásárlói adatbázisok vagy címtárak a Vásárlók önkéntes és egyértelmű hozzájárulása nélkül csak annyi adatot tartalmazhatnak, amennyi ADTAKEZELO Vásárlói listájában  a Vásárlók azonosításához és az általuk igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges, továbbá amelyek a vállalkozó általi adatkezelést jogszabályban lehetővé teszik. Az adatkezelés célja: a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.


ADATKEZELO az Ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetéseket NEM rögzíti.


II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA
LERNA LTD. az I./ 1. pontban meghatározott adatokat keletkezesük módjának megfelelően a következő módszerekkel tárolja: a) azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat, illetve írásbeli szerződés alapján kezel, az adatkezelés időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja; b) azokat az adatokat, amelyek nem írásban megtett nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkeztek, elektronikus formában tárolja.

 

A személyes adatok közzététele/ átadása az alábbi esetekben lehetséges:

a) azoknak, akik LERNA LTD. megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást végzik;

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére törvényileg jogosult szervek részére;

c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;

d) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére; e) a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak;

f) kérelemre az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat részére törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából.

 


Közzétéve: 27-06-2017, Littlehampton, Uk

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.