Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a sportfashion.hu webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Az ASZF időbeli hatálya

Webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat bármikor, részben vagy egészében módosítsa. Az ASZF módosítások a közzétételtől lépnek hatályba.

Az ASZF területi hatálya

Az üzemeltető által működtetett webáruház szolgáltatás az internet használatának sajátosságai miatt belföldről és külföldről egyaránt elérhető, az üzemeltető kijelenti, hogy jelen webáruház szolgáltatás keretében az Európai Unió tagállamainak közigazgatási területére címzett megrendeléseket teljesít.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  LERNA LTD ( 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom – továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Szolgáltató adatai

Vállalkozás neve: LERNA LTD.

Közösségi adószám: GB257 6584 61

Székhely cím : 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom

Levelezési cím: 22 Star Lane, Orpington, BR5 3LJ, United Kingdom

Ügyfélszolgálat és ügyintézés helyszíne: lásd levelezési cím

Telefonszám: +44-7746158592 vagy +36-703130413

Ügyfélszolgálat elérhető: munkanapokon 8:00-16:00 óra közöt

Bank neve: HSBC Bank( United Kingdom)

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): GB30HBUK4035308167530

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: ZA216578 

E- mail cím: info@sportfashion.hu

Honlap elérhetősége: www. sportfashion.hu

2. A szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www. sportfashion.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.

2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus, telefonon, e-mailben, postai úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben érvényesen és sikeresen rendel, amellyel magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF- ben foglaltakat.

2.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a rendelt termék megvásárlásával jön létre, és a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található 4.4. pont 7. alpontjában foglaltak szerint válik érvényessé. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható a Weboldalon keresztül a " Kapcsolat " menüben ( Katt ide ! ), vagy elektronikus levélben, amelyet a Szolgáltató által közzétett e-mail címre kérjük megküldeni. 

2.5. A vásárlás lebonyolítása során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/ vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a regisztráció során megadott azonosító adatait elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók az „Profil” menüpont alatt.

3. A szerződés tárgya - Megvásárolható termékek köre

3.1. A megvásárolható termékek köre:

Webáruházunk kínálatában márkás sport – és divatruházat, kiegészítők, tartozékok, lábbelik, játékok, ajándéktárgyak, sportfelszerelés és lakástextil termékek is megtalálhatóak. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A kiszállítás házhoz szállítással történik.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
- férfi ruházat

- női ruházat

- gyermek ruházat

- kiegészítők és tartozékok ( övek, sapkák, esernyők, táskák, stb.)

- sportszerek , felszerelések

- játékok, ajándéktárgyak

- lakástextíliák

A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben, telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.

3.2. A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín,méret, stb. ) eltérhetnek.

3.3. Az adott termék bruttó vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

3.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól. Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

4. Vásárlás menete - Megrendelés

4.1 A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Ön megrendelést adott le webáruházunkban ” , illetve telefonos megrendelés esetén Szolgáltató általi visszahívással válik érvényessé. Amennyiben az automatikus visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. 

4.2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.3. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Vásárlási – Szerződési feltételek menü / Vásárlási Tudnivalók” almenüpont alatt található , továbbá az 4.4. pont „A rendelés menete” bekezdésben olvasható. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8:00 -15:00 óra között azzal, hogy ezen kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban az a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben - telefonos megrendelés esetén telefonon - visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Az áru kiszállítási határideje 30 nap. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése eseten a vételár visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére .


A webáruházban történő vásárlásra / rendelés leadásra regisztrációt követően van lehetőség.

Regisztráció menete

A regisztráció során meg kell adni az alábbi adatokat:

Vásárló neve

Vásárló telefonszáma

Vásárló számlázási címe

Vásárló szállítási címe ( ha különbözik a számlázási adatoktól)

Fizetés módja

Szállítás módja

Elektronikus levelezési cím

Belépéshez szükséges jelszó

Tájékoztatjuk, hogy korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében a Vásárlók szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatai tekintetében korlátozott Vásárlók esetén a törvényes képviselőjének adatait kell megadni a regisztráció során. A regisztráció során van lehetőség arra is, hogy a Vásárló Hírlevelet igényeljen. Ezen igényét a későbbiek során bármikor módosíthatja. A regisztrációt követően a Vásárló megadott adatait belépést követően saját fiókjában bármikor módosíthatja. Kivételt képez ez alól a regisztráció során megadott e-mail cím, amely a regisztrációt követően a Vásárlói fiókból már nem módosítható.
4.4. Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát, színét és méretét. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

2. Ha rendelkezik promóciós vagy kuponkóddal azt a kosár alatt található „ KUPONKÓD „ mezőben kérjük megadni.

3. Megrendelés gombra kattintva elküldheti rendelését.

4. Amennyiben Ön már regisztrált Vásárló , akkor a belépési adatainak megadását követően be tud lépni saját fiókjába / Ha még nem regisztrált webáruházunkban, akkor vásárlás előtt tudja regisztrálni adatait – lásd regisztráció menete pont alatt- Kérjük, hogy törekedjen a pontos kapcsolat felvételi adatok megadására ( pl: e-mail cim, telefonszám), mert azok hiányában a kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

5. Az adatok megadását követően a " Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. TÁJÉKOZTATJUK, HOGY A RENDELÉS LEADÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG ÖNNEK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE KELETKEZIK !

6. E-mail- ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés részleteit, ÁSZF +Elállási Nyilatkozatmintát + Elállási Tájékoztatót + Adatkezelési Tájékoztatót A visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja esetlegesen az Ön postafiókjának tárhely telítettsége, vagy hibásan megadott e-mail cím.

7. A beérkezett megrendelések Szolgáltató általi teljesíthetőségét e-mailben – telefonon történő megrendelés esetén telefonon - minden esetben 48 órán belül visszaigazoljuk ( a visszaigazolás nem keverendő össze az automatikusan küldött megrendelés visszaigazoló e-maillel), ezzel létrehozva a szerződéses jogviszonyt, illetve egyeztetjük az adatokat. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül ( összevont ünnepek, hétvége miatt) nem lehetséges, a Szolgáltató a következő munkanapon küldi meg a rendelés teljesítésre vonatkozó visszaigazolást.

8. Készlethiány esetén szerződés nem jön létre Szolgáltató és Ügyfél között, amelyről szintén e-mailben – telefonon történő megrendelés esetén telefonon - minden esetben tájékoztatást adunk.


4.5. Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása (elküldése) után annak tételei az Ügyfél által már nem módosíthatóak. Törlési, módosítási szándékát kérjük a "Kapcsolat" menüpontban megadott elektronikus levelezési címen, vagy az info@sportfashion.hu e- mail címen miharabb jelezze. A rendelés módosítására a szerződés létrejöttéig ( a rendelés teljesítés visszaigazoló e-mail megküldéséig) van lehetőség. Ezt követően a visszaigazolt rendelés tételei már nem módosíthatóak. A rendelés törlésére vonatkozó igényét Ügyfél a kiszállítás megkezdése előtt tudja érvényesíteni, ha a rendelés kiszállítása ( postázása ) megkezdődött,  az már nem törölhető.

Az Ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó irányelveinket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

5. Fizetési módok

5.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek azzal, hogy a fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.

Utánvétel :

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatót + elállási nyilatkozat mintát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Lehetőséget biztosítunk a csomag értékének előre és elektronikus úton történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb lehet.

Előre utalás:

A megrendelt termékekről Szolgáltató díjbekérőt/ proforma számlát állít ki, amelyet PDF formátumban az Ügyfél e- mail címére továbbít. A díjbekérő tartalmazza az utaláshoz szükséges bankszámla számot, a fizetendő összeget, a fizetési határidőt. Az utalás teljesülése – bankszámlánkon történő jóváírás- után a megrendelt termek az Ügyfél szállítási címére kipostázásra kerül.

 

5.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

6. Szállítási feltételek

6.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számít.

6.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van- e még lehetőség a rendelések összevonására.

6.3. A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a Szolgáltató külön jelzi.

6.4. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.

6.6. A megrendelt termékek házhoz szállítását a DPD Hungária Kft és a GLS Hungary Kft  végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ezen időszakban általában nem tartózkodik otthon, dolgozik, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat 2  alkalommal kísérli meg a csomagot kézbesíteni, az át nem vett csomagok ezt követően visszaszállításra kerülnek vállalkozásunkhoz.

Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálattal felvenni a kapcsolatot a szállítási időpont pontosítása, vagy módosítása végett.

A DPD Hungária Kft ügyfélszolgálata elérhető a +36-1-501-6200 telefonszámon, vagy a dpd@dpd.hu e-mail címen. A csomagok nyomonkövetésére az alábbi honlapon van lehetőség:  https://dpd.com/hu

A GLS Hungary Kft ügyfélszolgálata elérhető a +36 1 802 0265 telefonszámon, vagy a info@gls-hungary.com e-mail címen. A csomagok nyomonkövetésére az alábbi honlapon van lehetőség: https://gls-group.eu/HU/hu/home

A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.

 

Házhoz szállítás díjszabása

A házhoz szállítás díja fizetési módonként eltérő lehet, a konkrét szállítási díjak a webáruház " Információk" menüjében is mindenkor elérhetőek .

     Utánvéttel történő kiszállítás esetén:

     A szállítási költség : 1390 Ft  ( amely a szállítási alapdíj 1090 ft és a pénzkezelés díjának +300 Ft összege)

 

     Bankszámlára utalás esetén a kiszállítás:

     Az alap szállítási költség: 1090 Ft

 

     GLS csomagpontra történő szállítás:

     Az alap szállítási költség: 850 Ft

 

     Cseretermék kiszállítása:

     Az alap szállítási költség: 0 Ft

     Vállalkozásunk az 1.(első) termékcsere kipostázási díját átvállalja, minden további termékcsere esetén a kiszállítás díja   

     a mindenkori érvényes szállítási díjak alapján kerül felszámításra.  Az ingyenes termékcsere megrendelésenként 1 (egy)       alkalommal vehető igénybe és a 2018-05-21-től leadott megrendelésekre érvényes.

7. Elállás a vásárlástól

Elállás joga, következményei

Az Európai Unióban a Fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten vagy telefonon megrendelt árut, tehát a nem üzletben vásárolt termék(ek) megvételétől elálljanak.  A vásárolt áruk esetében erre 14 nap áll rendelkezésre.

Fogyasztó azon természetes személy, aki szakmai és üzleti tevékenységi körén kivül jár el és árut vesz, rendel, használ.

7.1. A Fogyasztói Szerződések Rendelkezései ( Consumer Contracts Regulations) értelmében a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát a rendelt termék(ek) kézhezvételének napjától számított tizennégy nap ( 14)  elteltéig gyakorolhatja. Elállási jogát a Fogyasztó a Szolgáltatónak ( postai úton, e-mailben) küldött nyilatkozattal és azzal egyidejűleg - de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül - a rendelt termék(ek) 7.4. pontban rögzítetteknek megfelelő visszaküldésével/ visszaadásával gyakorolhatja.

7.2. Amennyiben a Fogyasztó gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó elállásáról történő tudomásszerzéstől, illetve – amennyiben ezzel egyidejűleg a rendelt termék visszaszolgáltatása nem történik meg, úgy - a rendelt termék 7.4. pontban rögzítetteknek megfelelő kézhezvételét követő 14 napon belül a rendelt termékért kifizetett összeget és  szállítási költség alapdíját visszatéríteni. Ha a Fogyasztó feláras szállítási szolgáltatást vesz igénybe ( utánvét kezelés, 1 munkanapos kézbesítés, szombati kiszállítás ) a rendelés kiszállításához, a feláras szolgáltatások díjai nem kerülnek visszatérítésre. A szállítási alapdij a megrendelésben visszaigazolt és Fogyasztó által átvett  összes termék visszaküldésével kerül visszatérítésre Szolgáltató részéről. Az összeg visszatérítése a Fogyasztó által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. A Fogyasztó által hibásan és/ vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

7.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó a rendelt terméket postai úton vagy személyesen juttathatja vissza . Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelt termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ( fuvar-, postaköltség, stb. ), ezen költségeket a Szolgáltató nem vállalja át. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltató nem veszi át, annak díját semmilyen formában át nem vállalja!

 

Magyarországi csomagvisszaküldési címünk: Lusz Gábor 7632 Pécs, Csorba Győző utca 2.

 

Kérjük ügyeljen a pontos név és címadatok megadására, mert hiányos vagy téves címzés esetben a csomag nem érkezik vissza webáruházunkhoz és nem tudjuk a vételárat visszatériteni. Az elállási jog gyakorlásának és a termék visszaküldésének tényét minden eseteben a Fogyasztó köteles bizonyítani.

Ha a megvételt követően Fogyasztó használatba vette a terméket, a Szolgáltató követelheti a termék tulajdonságainak vagy működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésének, kárának megtérítését. Szolgáltató kifejezetten felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; ( ilyenek pl: csomagolt alsónemű, fürdőruha, pizsama, gyorsan romlandó termékek, fülbevalók stb.)

7.4. Az elállási jog gyakorlása estén a Fogyasztónak a rendelt terméket eredeti, sértetlen állapotban, az elállási jog gyakorlására megadott határidőn belül kell visszajuttatni a Szolgáltató által közzétett csomagvisszaküldési címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat, a fentiekben foglalt szerint megtéríteni.

8. Hibás termék - Szavatosság

Az Európai Unióban a Fogyasztót 2 év szavatossági idő illeti meg a megvásárolt termékek után. A szavatossági idő 2 részre tagolódik: 6 hónap ( fél év) + 18 hónap ( 1,5 év) időszakokra.

Az első 6 hónapban történő hiba esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az eladott termék nem volt hibás. A 6 hónap letelte után a bizonyítási teher megfordul, tehát a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék a vásárlás időpontjában hibás volt. Ezt oly módon tudja megtenni, hogy a terméket minőségellenőrzést végző szakműhelybe viszi, ahol a szakértői tevékenység keretein belül meg tudják állapítani a hiba jellegét és okát.

A termék eladója a termék hibájáért szavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is. Esetleg ekkor még nem lehet felismerni ( rejtett vagy gyártási hiba.)

Szavatossági jogok: - a hiba kijavítása - a termék cseréje - a vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti - a vásárló a szerződéstől elállhat .


8.1. A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelősség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

8.2. Amennyiben a termék(ek) átvételét követően derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minőségű, vagy nem felel meg a vásárláskor leírtaknak, úgy a Consumer Rights Act törvény értelmében az Ügyfél belátható időn belül - de maximum a vásárlástól számított 30 napon belül - kérheti a termék teljes vételárának visszatérítését, melynek feltétele a termék Szolgáltató részére történő visszaszolgáltatása. A vételár visszatérítéshez minden esetben kérjük a hibás termék visszaküldési címünkre történő visszapostázását.

- Amennyiben a vásárlástól számított 30 napos határidő letelik, az Ügyfél hibás termék kijavítását, illetve kicserélését kérheti.

- Amennyiben a javítás vagy csere nem megoldható, a Vásárló megtarthatja a terméket és kérheti a vételár csökkentését, vagy visszaküldheti a hibás terméket és a Szolgáltató visszatéríti a termék(ek) teljes vagy részleges vételárát.

- Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában a Szolgáltató figyelmeztet az értékcsökkenés vagy hiba jellegére. A vételár visszatérítés vagy csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. A hibás termék cseréje az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár.

8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet ( Szolgáltatót) terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

8.4. A szavatossági jogok a megvásárolt termék(ek) nem rendeltetés szerű használata során keletkező meghibásodására, vagy a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra, elhasználódásra nem vonatkoznak.


Amnnyiben hibás terméket kapott, kérjük haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben , és az alábbi információkat küldje meg részünkre, hogy megkezdhessük at ügyintézést:

- megrendelés száma

- termék megnevezése

- hiba jellege, leírása

- választott szavatossági jog ( kijavítás, csere, vételár visszatérítés)

9. Panaszkezelés

Jogorvoslati lehetőségek

9.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait

- személyesen az 1. fejezet Székhely és levelezési cím alatt, nyitvatartási időben (munkanapokon 8:00-16:00 óráig ),

- vagy írásban az előbbi levelezési címen,

- illetve elektronikus úton az info@sportfashion.hu e-mail címen terjesztheti elő.

A panaszokat a Szolgáltató azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek átadja vagy megküldi e-mailben.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

- Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye szerint illetékes hatósághoz ( Consumer Ombudsman).

- Panaszát bejelentheti az Európai Fogyasztó Központ (EFK) online panaszbejelentő nyomtatványán is,  amelyet az alábbi linken érhet el:

http://magyarefk.hu/hu/elerhetosegek.html

- Ügyfélnek lehetősége van ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORMON keresztül eljárni panaszának kivizsgálásában. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vásárlók regisztrálhatnak és ezzel lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárlásukra vonatkozó jogvitáikat vagy panaszukat egy online kitöltött kérelmen keresztül rendezzék, elkerülve ezzel a bírósági eljárást.

Ha Ön panaszt kíván tenni az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem szeretne bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Az Általános Szerződési Feltételek - ben foglaltak, továbbá a Webáruházban forgalmazott termékek megfelelnek az angol törvényi előírásoknak.

10. Felelősség kizárása

A webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget semmilyen formában az alább felsorolt esetekben, amelyek a kötelezettség teljesítéssel kapcsolatosan akadályoztathatják:

- bármilyen működési hiba az internet hálózatban, ami megakadályozza a vásárlást

- bármilyen kommunikációs hiba a vételi eszközökben

- nem megfelelő szoftver működés

- beszállítói, szállítói sztrájk, munkabeszüntetés

- terror támadás, háborús előkészület vagy tevékenység

- tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés,  járvány vagy más természeti katasztrófa

- a vasút, a hajózás, a repülőgép, a gépjármű-közlekedés vagy a köz- vagy magáncélú közlekedés egyéb eszközei felhasználásának lehetetlensége

- az állami vagy magán távközlési hálózatok használatának lehetetlensége

- bármely kormány törvényei, rendeletei, jogszabályai vagy korlátozásai.

A webáruház üzemeltető ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy olyan megoldást találjon, amellyel kötelezettségei teljesíthetők.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szolgáltató által működtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.

11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.


77 High Street

Littlehampton

BN17 5AG

2017.06.27.

LERNA LTD.
sportfashion.hu webáruház

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - LERNA  LTD

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja, definíciók és adatkezelési alapelvek
 2. Az adatkezelő adatai
 3. A kezelt személyes adatok köre
 4. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
 5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok és jogérvényesítési lehetőségek
 6. Cookie-k ( Sütik)
 7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Lerna Ltd (77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos  jogszabályokban ( Data Protection Act ), valamint az Európai Unió jogi aktusaiban (GDPR) meghatározott elvárásoknak.

A Lerna Ltd. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.sportfashion.hu/adatkezelesitajekoztato címen.

A Lerna Ltd. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Lerna Ltd. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Lerna Ltd. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.1. Adatkezelési definiciók

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy kép-felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés:
az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés:
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás:
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés:
az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is -adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány:
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
EGT-állam:
az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az
állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens:
személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

1.2. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul,
- vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
A General Data Protection Regulation (GDRP) értelmében a 16. életévet betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselője beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges,kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

2. Az adatkezelő adatai

 Név: Lerna Ltd.

Székhely: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United Kingdom

Cégjegyzékszám: 10471149

A bejegyző bíróság megnevezése: Companies House

Adószám: GB257658461

Telefonszám: +447746158592

E-mail: info@sportfashion.hu

 Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a info@sportfashion.hu e-mail címen és +36703130413, +447746158592 telefonos elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Szerződés teljesítéshez kapcsolódóan kezelt adatok

3.1.1. Regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatok

Az adatkezelés célja:

a regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást biztosít az Ön részére.

 A kezelt adatok köre:

 az adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama:

az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

3.1.2. Online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

a rendelés feldolgozása, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, IP címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját és a megrendelés számát kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése

 Az adatkezelés időtartama:

Az érvényben levő  jogszabály alapján az adatkezelő 6 évig kezeli az adatokat.

3.1.3. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

számla kiállítása és a bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

törvényi kötelezettség, az adatkezelőt terhelő aktuális számviteli jogszabályoknak történő megfelelés.

 Az adatkezelés időtartama:

a kiállított számlákat az érvényben levő  jogszabály alapján az adatkezelőnek 6 évig kell megőrizni.

3.1.4. A rendelés kiszállításhoz kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja:

a rendelt árú kiszállítása szerződéses szállító partner igénybevételével az Ön részére.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése.

 Az adatkezelés időtartama:

az adatkezelő az adatokat a rendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

3.1.5. Online ügyintézéshez, kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő által a honlapon alkalmazott online Chat szolgáltatás és az online kapcsolatfelvételi űrlap használata az Ön részére, a gyors és rugalmas kapcsolatfelvétel és tájékoztatás adás végett. A szolgáltatások használata nem kötelező.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama:

az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

3.1.6. Fogyasztóvédelmi panaszokhoz kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja:

amennyiben Ön panasszal fordul az Adatkezelőhöz, úgy az adatait meg kell adja a panasz kivizsgáláshoz, igy az adatkezelés is szükséges.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát és a panasz leírását kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

a panaszbejelentés megtételét követően, a törvényi kötelezettség  teljesítése.

 Az adatkezelés időtartama:

ha a panaszbejelentést Ön önkéntesen megteszi, abban az esetben jogszabályi előírások alapján Adatkezelő a panaszbejelentéstől számított 6 évig kezeli az adatokat .

3.1.7. Garanciális ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja:

amennyiben Ön garanciális problémával fordul az Adatkezelőhöz, úgy az adatait meg kell adja az ügyintézéshez, igy az adatkezelés is szükséges.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát és a panasz leírását kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

az Ön garanciális panaszbejelentését követően, a törvényi kötelezettség  teljesítése.

 Az adatkezelés időtartama:

ha a garanciális panaszbejelentést Ön önkéntesen megteszi, abban az esetben jogszabályi előírások alapján Adatkezelő a panaszbejelentéstől számított 6 évig kezeli az adatokat .

3.1.8. Önkéntes hozzárjáruláshoz kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja:

a webshop rendszer a regisztráció, a hírlevél feliratkozás és megrendelés leadáskor adott önkéntes hozzájárulást eltárolja a későbbi bizonyíthatóság végett

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő a hozzájárulás időpontját és az Ön IP címét tárolja.

 Az adatkezelés jogalapja:

törvényi kötelezettség  teljesítése.

 Az adatkezelés időtartama:

az Adatkezelő az adatkezelés megszűnését követő elévülési időn belül kezeli az adatokat .

3.2. Marketing célú adatkezelés

3.2.1.Hírlevélküldéshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő friss ajánlatokról, kedvezményekről és akciókról értesíti Önt.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét és e-mail címét kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama:

az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

3.2.2. Személyre szabott reklámokhoz kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja:

az Ön igényeire szabott, kedvezmények és ajánlatok eljuttatása az Ön részére.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama:

az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

3.2.3. Nyereményjáték

Az adatkezelés célja:

nyereményjátékok lebonyolítása az Ön részére.

 A kezelt adatok köre:

 az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát kezeli.

 Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama:

az adatok a nyertes kivételével törlésre kerülnek, a nyertes adatait az Adatkezelő  a törvényi előírások értelmében 6 évig kezeli

3.2.4. Remarketing

cookie-k ( sütik) segítségével teljesül az adatkezelés

Az adatkezelés célja:

nyereményjátékok lebonyolítása az Ön részére.

 A kezelt adatok köre:

a cookie leírásban meghatározott cookie-k által kezelt adatok

 Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama:

a cookie-k tárolásának időtartama az alábbi linkeken részletesen megtekinthető:

Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Analytics:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Google : https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

3.2.5. Automatizált döntéshozatal

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban  az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

 Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:

Törzsvásárlói kedvezmény

- alkalmazott logika: vásárló éves vásárlásai összegének vizsgálata , az elemzés lefuttatása minden tárgyévet követő év június 30. -ig napjáig, amennyiben az 50.000 ft-ot meghaladja a vizsgált időszakban teljesült vásárlások értéke, automatikusan -10% törzsvásárlói kedvezmény biztosítása

- következmények az érintettre nézve: folyamatos -10% árkedvezményre jogosultág

Kupon kód
- alkalmazott logika: egyedileg meghatározott , részletek a jogosultságra , felhasználás módjára és érvényességre a weboldalon minden esetben részletesen közzétéve (pl ingyenes szállítás kupon, első vásárló kedvezménye kupon)- következmények az érintettre nézve: kedvezmények biztosítása

3.3. További adatkezelés

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végrehajtani, úgy előzetes tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, úgy mint az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, a kezelt adatok köréről és az adatkezelés időtartamáról.

3.4. Technikai adatok

Az Adatkezelő. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

4.1 A személyes adatok tárolásához kapcsolódó adatfeldolgozó

 •  Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 9400 Sopron, Major köz 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-99/884-000

Az adatfeldolgozó e-mail címe: unas@unas.hu

 

4.2 Az áruszállításhoz kapcsolódó adatfeldolgozó

 •  Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Késmárk utca 14. B. épület

Az adatfeldolgozó telefonszáma:+36-1/501-6200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Hungary Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/802-0265

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 

4.3 Hírlevélküldéshez kapcsolódó adatfeldolgozó

 •  Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 9400 Sopron, Major köz 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-99/884-000

Az adatfeldolgozó e-mail címe: unas@unas.hu

 

4.4 Irodai adminisztratív és ügyfélszolgálati (e-iroda) szolgáltatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozó

 •  Az adatfeldolgozó megnevezése: Lusz Gábor EV

Az adatfeldolgozó székhelye: 7632 Pécs, Csorba Győző utca 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-70/670-3070

Az adatfeldolgozó e-mail címe: luszgabor@gmail.com

 

4.5 Könyvelési , bérszámfejtési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozó

 •  Az adatfeldolgozó megnevezése: EVLA Ltd.

Az adatfeldolgozó székhelye: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, United KIngdom

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +44/1903-333-903

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@evabookkeeping.co.uk

 •  Az adatfeldolgozó megnevezése: Alltig Bt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 7623 Pécs, Szabadság utca 48.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:+36-72/233-027

Az adatfeldolgozó e-mail címe: alltax@alltax.hu

 

4.6 Felhő alapú számlázáshoz kapcsolódó adatfeldolgozó

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: -------

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu

 

4.7 Online CHAT szolgáltatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozó

 •  Az adatfeldolgozó megnevezése: TAWK.TO Limited

Az adatfeldolgozó székhelye: Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London, England, EC1V 9EE, UK

Az adatfeldolgozó telefonszáma:--------

Az adatfeldolgozó e-mail címe: legal@tawk.to

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok és jogérvényesítési lehetőségek

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az Adatkezelő az Ön kérelmének benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül írásban tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalpajáról, továbbá – ha adattovábbítás történt – azon információról, hogy kiknek és milyen célból történt az adattovábbítás.

5.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a tájékoztatást.

5.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 5.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlési jog nem érvényesíthető az Adatkezelő részéről, amennyiben az Adatkezelőnek törvény írja elő az adatok további tárolását, továbbá ha az Adatkezelő jogosult a személyes adatokat tovább kezelni ( pl a számlázással kapcsolatos bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése végett).

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az ily módon zárolt adatok kezelése csak addig lehetséges, amig fennáll az a cél, ami az adattörlést megakadályozta.

5.6 Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7 Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

 •  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 •  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, a megalapozottság kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

5.8 Automatizált döntéshozatal , a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

5.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a megrendelés már teljesült, a számla kiállítása megtörtént, úgy a számlakiállítással kapcsolatosan kezelt adatokat nem áll  módunkban törölni a törvényi kötelezettségünk teljesítése miatt.

Továbbá lehetősége van  az Adatkezelőnek a hozzájárulás visszavonását követően is adatait kezelni, amennyiben azt a követelés behajtás céljából jogos üzleti érdeke megköveteli.

5.10 Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a jogellenesnek vélt adatkezelés megszüntetése érdekében a UK Information Commissioner's Office-nál ( röviden : ICO, a szervezet elérhető : www.ico.org.uk ) eljárását kezdeményezhet.

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat.

6. Cookie-k (Sütik)

6.1 Mi az a cookie (süti) ?

 A cookie betüből és számokból álló információ csomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azon célból, hogy bizonyos beállításait elmentse, megkönnyítse a honlapunk használatát, továbbá statisztikai információkat gyűjtsünk a honlap látogatóiról.  A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat és nem alkalmasak a látogató egyéni azonosítására. Néhány cookie a böngésző bezárásával megszűnik, néhány pedig hosszabb időre a számítógépén tárolásra kerül.

A cookie használat jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása.

6.2 A cookie-k (sütik) feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Amennyiben Ön nem fogadja el a honlapunkon a cookie-k használat, abban az esetben csak a legalapvetőbb funkciók lesznek elérhetőek az Ön számára az oldal látogatása során .

6.3 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a sporthozkell.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

6.4 Felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

Ezen sütik információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik nem gyűjtenek a látogatókat azonosító információkat, általános, névtelen információkkal dolgoznak. Ezen cookie-k  élettartama a munkamenet idejére szól.

Ha nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor a webáruház bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

A cookie-k törléséről bővebb információt az alábbi linkeken talál:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

6.5  A honlap által használt cookie-k jellemzői:

Munkamenet cookie:

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

 Referer cookiek:

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie:

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie:

Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie:

Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie:

Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie:

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie:

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie:

Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie:

A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie:

Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k:

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

 

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Közzétéve 09-11-2016, Littlehapmton , UK

Módosítva: 21-05-2018, Littelhampton , UK

A vásárlás feltételei, megrendelés menete

A sportfashion.hu webáruház felépítése kényelmes és áttekinthető tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, vételárát, egyéb választható tulajdonságait, stb. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el, ahol a részletesebb információkat talál az adott termékről.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb infomációt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

A megrendelés elküldése előtt Ön regisztrálhatja adatait, tehát a megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, továbbá a későbbi belépéshez szükséges jelszót kell megadnia.  A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. A regisztrálót az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet a rendszerben regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár, azonban nagy előnye, hogy következő vásárlása alkalmával már nem kell újra megadnia adatait.

Tájékoztatjuk, hogy korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében a Vásárlók szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatai tekintetében korlátozott Vásárlók esetén a törvényes képviselőjének adatait kell megadni a regisztráció során.


Ha Ön már regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

Belépést a "Vásárló Belépés" ablak segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat. Belépés után megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel és be van lépve, akkor eljut a "Fizetési, Szállítási és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. Ha elkészült nyomja meg a tovább gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Személyes oldalak" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelésének a számát és összegét, amit az adott áruházban elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait. Itt több lehetőség közül is választhat: kinyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

A szerződés tárgya és tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a Sportfashion webáruház részére. Megrendelése  akkor lép életbe, ha online megrendelését a feldolgozást követően e-mail-ben -telefonos rendelés esetén telefonon - visszaigazoljuk. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás csak a rendelés webáruházunkba történő beérkezés igazolja vissza a Vásárlóknak, az nem egyenértékű a feldolgozást követően kiküldött, a rendelés teljesíthetőségére vonatkozó visszaigazolással. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban Megrendelő felé jelezzük. Az "Információk" menüpontban megtalálja a Sportfashion áruház elérhetőségeit. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

Az elállás joga

Az Európai Unióban a Fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten vagy telefonon megrendelt árut, tehát a nem üzletben vásárolt termék(ek) megvételétől elálljanak.  A vásárolt áruk esetében erre 14 nap áll rendelkezésre.

Fogyasztó azon természetes személy, aki szakmai , üzleti tevékenységi körén kivül jár el és árut vesz, rendel !

A Fogyasztói Szerződések Rendelkezései ( Consumer Contracts Regulations) értelmében a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát a rendelt termék(ek) kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Elállási jogát a Fogyasztó a Szolgáltatónak ( e-mailben, postai úton) küldött nyilatkozattal és azzal egyidejűleg - de legkésőbb a közléstől számított 14 napon belül - a rendelt termék(ek) visszaküldésével/ visszaadásával gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó elállásáról történő tudomásszerzéstől, illetve – amennyiben ezzel egyidejűleg a rendelt termék visszaszolgáltatása nem történik meg, úgy - a rendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül a rendelt termékért kifizetett összeget és a szállítási költség alapdíját visszatéríteni. Az összeg visszatérítése a Fogyasztó által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. A Fogyasztó által hibásan és/ vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó a rendelt terméket futárszolgálattal , postai úton vagy személyesen juttathatja vissza . Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelt termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ( fuvar-, postaköltség, stb. ), ezen költségeket a Szolgáltató nem vállalja át. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltató nem veszi át, annak díját semmilyen formában át nem vállalja!

Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően Fogyasztó használatba vette a terméket, a Szolgáltató követelheti a termékhasználatból eredő kárának megtérítését.  Szolgáltató kifejezetten felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; ( ilyenek pl: csomagolt alsónemű, fürdőruha, pizsama)

Az elállási jog gyakorlása estén a Fogyasztónak a rendelt terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatni a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat, a fentiekben foglalt szerint megtéríteni.

Hibás termék, szavatosság

Hibás termék, szavatosság

A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelősség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minőségű, vagy nem felel meg a vásárláskor  leírtaknak, úgy az Ügyfél belátható időn belül - de maximum a vásárlástól számított 30 napon belül -kérheti a termék teljes vételárának visszatérítését. Amennyiben a vásárlástól számított 30 napos határidő letelik, az Ügyfél hibás termék kijavítását, illetve kicserélését kérheti. Amennyiben a javítás vagy csere nem megoldható, a Szolgáltató visszatéríti a termék(ek) teljes vagy részleges vételárát. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában a Szolgáltató figyelmeztet az értékcsökkenés vagy hiba jellegére. A csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. Az ilyen jellegű csere az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár.

Szavatosság

Az Európai Unióban a Fogyasztót 2 év szavatossági idő illeti meg a megvásárolt termékek után. A szavatossági idő 2 részre tagolódik: 6 hónap ( fél év) + 18 hónap ( 1,5 év) időszakokra.

Az első 6 hónapban történő hiba esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az eladott termék nem volt hibás.

A termék eladója a termék hibájáért ( a vásárláskor a termékben már meglévő hiba- ok miatt bekövetkező hibáért) szavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is. Esetleg ekkor még nem lehet felismerni ( rejtett vagy gyártási hiba.)

Szavatossági jogok: - a hiba kijavítása - a termék cseréje - a vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti - a vásárló a szerződéstől elállhat .

Szavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a hiba kijavítása vagy a termék kicserélése nem lehetséges, Szolgáltató visszatéríti a termék vételárát. Jelentéktelen hiba miatt Fogyasztó nem jogosult vételár visszatérítésre.  A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.  
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet ( Szolgáltatót) terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A szavatossági jogok a megvásárolt termék(ek) nem rendeltetés szerű használata során keletkező meghibásodására, vagy a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra, elhasználódásra nem vonatkoznak.

A 6 hónap letelte után  a bizonyítási teher megfordul, tehát a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék a vásárlás időpontjában hibás volt. Ezt oly módon tudja megtenni, hogy a terméket minőségellenőrzést végző szakműhelybe viszi, ahol a szakértői tevékenység keretein belül meg tudják állapítani a hiba jellegét és okát.

Webáruház készítés